นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ร้านค้าจัดเก็บ
ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ ที่อยู่

2. วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ร้านค้าเก็บข้อมูล
ดูแลบริการสินค้าหลังการขาย

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
3 ปี

4. ช่องทางการติดต่อร้านค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าจัดเก็บ หรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
https://m.me/mitzpower

5. บุคคลหรือองค์กรที่ร้านค้าส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปให้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ไม่มี