สำหรับไอโฟน MITZ มีอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่สะดวกขึ้น  ใช้ง่ายขึ้น เรียกว่า